klatreland

Klatreland

Tilbud som retter seg mot barn, må gripes på en annen måte enn ordinære klatrevegg-prosjekter. Med barn som brukergruppe må utformingen fasilitere lek og felles opplevelser. Klatreland-prosjekter kan vise seg å være enklere å gjøre økonomisk levedyktige. Vi er i en prosess hvor dette markedet er i eksplosjon. Klifra tilbyr ulike tematilpassede klatrevegger med autobelay.